点标签看更多好帖
开启左侧

[鉴赏品味] 精美绝伦的《红楼梦》手绘本,难得一见!

[复制链接]
发表于 2016-8-2 04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

6 a9 @8 v7 G8 l( r  A" B清代著名国画大师孙温先生用36年的时间,熬尽一生心血工笔重彩绘制的230幅巨幅图画,现存藏于大连旅顺博物馆,2004年在国内首次展出,引起世界性的轰动。大型《红楼梦》电视剧人物服饰、室内布景、室外布景均参照孙温图画设计。今天给大家带来精美的《红楼梦》手绘本,供大家欣赏:& x6 g" ?0 e1 C) f; N. L8 h

7 I, D- n9 N- T! {《作者题绝》
4 M2 K2 V3 L1 X  v! h4 S0 `! x满纸荒唐言,一把辛酸泪!# }! m& c! B& \3 L; n3 n+ ^
都云作者痴,谁解其中味?
/ n# T! @- Y* K6 B3 g% ]
3 [/ E; v" C7 w, h8 S7 V3 o: o, A《太虚幻境楹联》- q- W! d+ H/ e9 S2 ?9 f: C
假作真时真亦假,无为有处有还无。, Q$ y9 a- i- Q9 y3 ^
7 a" ^, h! R) f; S7 T; b
《好了歌》
: {8 K! F' P0 Q3 n: ?6 h  a世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。
1 c0 v# v/ q: E) o* c6 d+ D古今将相在何方,荒冢一堆草没了。) N; u8 Q& E5 N# C9 ]& n
世人都晓神仙好,只有金银忘不了。
9 }5 V5 c! W- H; R* P终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。
! j: `# V0 Y2 Q0 q, Q0 `# i世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了。
9 K- _. [" P' H9 I7 j9 n; J君生日日说恩情,君死又随人去了。  }3 m; ^3 Q( T/ \
世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了。. U) U) W9 g" a7 Z" ?
痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了。
- `9 Z4 C% C" Y. ~/ k; V& }* x# A
《终身误》7 _$ k, l; e* ]5 c8 K" S, P* Z# i- v
都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。. k) J; A$ M: a
空对着,山中高士晶莹雪;/ l* x) @! d% y- Y) D+ j4 ?) U, f
终不忘,世外仙姝寂寞林。, _& ^7 G% y- M
叹人间,美中不足今方信。
1 }' W8 y  T' E, T纵然是齐眉举案,到底意难平。- _8 [" R7 j7 q8 Y  B- r: P8 j+ P
: E  ~- c) r. t6 Z( b
《枉凝眉》
' |/ u. {5 z8 c" E) L5 n一个是阆苑仙葩,一个是美玉无暇。" p; [. u& m8 W
若说没奇缘,今生偏又遇着他;
$ P1 B0 s( \8 r8 c% J若说有奇缘,如何心事终虚化?- }1 O  }( M# V
一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。
( q, Y+ c8 J! x- k* B一个是水中月,一个是镜中花。
& ^& O5 l1 p  {$ c想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!& V5 Y  ~% ^3 }, e
8 u3 V0 A7 y2 Y- u
《恨无常》
  R8 r2 K' {! g8 A% d7 L喜荣华正好,恨无常又到。
5 Z' `- N, {9 x: U6 y6 H* d8 S眼睁睁,把万事全抛。荡悠悠,把芳魂消耗。
- P# q& D, R) T望家乡,路远山高。* A. c4 s. W* q# D. b
故向爹娘梦里相寻告:
5 x. [! N/ V( _儿命已入黄泉,天伦呵,须要退步抽身早!
  h- t; i: @. |& N! f1 n0 g9 D4 ]: t, O& P% [
《世难容》
/ Z5 Q( l# a3 k+ \8 y1 g- Q) }1 ?气质美如兰,才华阜比仙。天生成孤僻人皆罕。
4 a- ]9 v) }) V4 y* }! O# i2 _你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌;0 y5 Z/ l1 `) z, y
却不知太高人愈妒,过洁世同嫌。, O1 \+ H1 O, s- [0 y! ~& k
可叹这,青灯古殿人将老;8 X, Y! r; ~( \  r2 t
辜负了,红粉朱楼春色阑。
+ T& T6 A( `1 J( q4 |. |1 z3 Q+ G8 |到头来,依旧是风尘肮脏违心愿。5 Z$ B- J* v% ]- h( I& Q+ H
好一似,无暇白玉遭泥陷;
3 Z+ s/ G2 N" W/ y又何须,王孙公子叹无缘。5 u0 n- U7 o. X! V
说到辛酸处,荒唐愈可悲。
- O4 d7 V" H/ L& W" z! b3 }由来同一梦,休笑世人痴!7 w/ V# x" y3 [8 [

' a3 J2 F8 M2 o" n- `8 x  i! L《聪明累》/ q9 n' \! A, @+ P( D& T
机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。% T9 a# a5 @- H# f0 z
生前心已碎,死后性空灵。
( S+ \3 o6 V' w3 f! s家富人宁,终有个家亡人散各奔腾。; t9 i% ~2 U4 Q7 x5 N% G8 k
枉费了,意悬悬半世心;
+ a9 n4 }3 h$ N8 U3 h2 l) {好一似,荡悠悠三更梦。
3 P- D7 @  ]% S忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。
0 v* i- F* s9 m$ {# O2 l3 t呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定。
5 X) ]$ w! V4 z$ ~2 u! W( N* K% x
5 h) n+ J4 y' ]0 O- e《晚韶华》) Z0 k% ^, d; J* b& n3 G7 E, ^, I, W2 }
镜里恩情,更那堪梦里功名!
. t- g6 }: g( n. m( K那美韶华去之何迅!再休提绣帐鸳衾。$ U% j" V( I  P/ }5 T2 _
只这带珠冠,披凤袄,也抵不了无常性命。3 B; d9 W- y6 t$ s
虽说是,人生莫受老来贫,也须要阴骘积儿孙。' p: G. K6 c; C( ?3 `$ j2 f
气昂昂头戴簪缨,气昂昂头戴簪缨;3 I" w' }$ U- q' J# E+ X4 S& f- C
光灿灿胸悬金印;9 D' ~8 C5 t+ q: g5 p
威赫赫爵禄高登,威赫赫爵禄高登;0 W3 D+ n1 H1 d2 K5 R# ?
昏惨惨黄泉路近。
1 E) Q7 h  t! J; E- S& X& U0 Z问古今将相可还存?也只是虚名儿与后人钦敬。
% W& w+ H- r  m5 n: A, L) M% Z: }8 r2 @4 K3 S
《好事终》
, q; u$ ~6 {7 M/ J! K# M画梁春尽落香尘。
" U" f' |, }8 _9 x+ q" V5 M8 u; C擅风情,秉月貌,便是败家的根本。
8 I9 @  F9 I9 x* o3 t: K( E箕裘颓堕皆从敬,家事消亡首罪宁。* w" k! Y$ z) u4 `) x
宿孽总因情。
' p' l: A1 X: V5 Q9 y# \
. Y2 Y) l' W4 ^, @5 \. L: G2 ~《西江月》
: Y$ G4 [0 M  Y5 @无故寻愁觅恨,有时似傻如狂;纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。
6 r! z3 ^3 N- `( }潦倒不通世务,愚顽怕读文章;行为偏僻性乖张,那管世人诽谤!- S. A  Y. t% v4 E
富贵不知乐业,贫穷难耐凄凉;可怜辜负好韶光,于国于家无望。: Q1 M3 o8 V  ~  |7 X
天下无能第一,古今不肖无双;寄言纨袴与膏粱,莫效此儿形状!4 j1 e0 D* B6 |% G6 Z

) \5 V4 h9 V; n4 L1 Y2 r《黛玉容貌》
! d4 I  X1 x+ |& G% n( G- j7 w两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。" O- k/ W+ T; s# K6 B
态生两靥之愁,娇袭一身之病。
! A7 X/ I4 M/ O& A2 z/ e# }% j& A泪光点点,娇喘微微。
) }/ G( S( b2 z闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。
6 v. e! S6 F- k) [心较比干多一窍,病如西子胜三分。3 C0 T# K) ~# E+ f+ t

* {4 n* m, E6 A6 b《护官符》: x8 m- U# k( M$ i, Z
贾不假,白玉为堂金作马。6 ~# `% n! w) V' S6 m- Y
阿房宫,三百里,住不下金陵一个史。
0 |3 A# E! E: C2 z( g东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。
* v2 ?+ c4 o2 f! Z2 @7 p; K7 k丰年好大雪,珍珠如土金如铁。
. j/ s, G, c0 T+ |( W" N& Q2 q; H宁国府上房楹联4 A7 U" P  ~$ k& P7 V6 V
世事洞明皆学问,人情练达即文章。
' o8 i3 T% c) U7 O, r& ~0 l
# |/ b5 {# j% e9 @《秦可卿房内楹联》8 C% G$ _/ b! b7 E! ]- v
嫩寒锁梦因春冷,芳气袭人是酒香。: q8 g/ e, C9 {; t+ q' o  [& X. q% Q% e( l
; k1 d/ j3 W0 D- H
《警幻仙姑作歌曰》/ e0 i2 l- d' r* f1 v  q! F. B
春梦随云散,飞花逐水流。  D' H2 x7 q; ]: g
寄言众儿女,何必觅闲愁。# v% [( q- U" d1 c' e- g# E2 Q3 f# {; z1 G

  a/ r: I- b+ ]1 l& e: j《薄命司楹联》
9 R0 p2 k. V  H" f春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。
1 w6 D  Y& U$ I3 u5 P; F! F9 d
5 i  k3 f2 U& p0 o7 J/ Q5 X《金陵十二钗又副册》
! Q$ u3 w" U: E* h& I" F霁月难逢,彩云易散。, ]- i, U7 V0 C. q" v
心比天高,身为下贱。
* {! r" W& Q  P, ?. ^- E' ^风流灵巧招人怨。2 W* f4 }- g6 s9 C
寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。
) ?% J; L4 U/ n" v
* d1 x  f1 T4 o1 `4 P9 @《有凤来仪》 宝玉
  Q, T% e0 |$ x, s4 u& k秀玉初成实,堪宜待凤凰。
  b4 P1 Z3 G" C9 o2 S. q1 y) K- Y' ~竿竿青欲滴,个个绿生凉。1 Z! p7 G; ]8 G, r9 O3 P& a
迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。
0 W- A8 }0 Z4 A莫摇清碎影,好梦昼初长。
" l' `9 {; ]* }+ q" v
' K. `2 }& G8 V/ T% m5 Z4 q《风筝》 探春
' ^( F; ^  S0 g阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。5 a7 @$ O" n: g" w; _
游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。
. J! Z; ]- u/ u% W* |/ ?$ h* b+ c' Q- Y$ [8 v2 F; x
《葬花》 吟黛玉
) V* ^7 r. d5 v: |花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?) |6 ~+ m) n9 U- |2 E6 Z) }. a6 p8 O
游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。! x4 V( ~  i# n: U
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无处诉,  i: Z+ I1 J: v1 O% B
手把花除出绣闺,忍踏落花来复去。% I7 l7 W' o7 T3 ~
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。
7 U- t. V  |: u% F桃李明年能再发,明年闺中知有谁?
5 y: T) Y7 y) `2 c" H* g三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!0 B& t! O0 I% r% z
明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。6 h& D: p4 Y% o! l0 ?5 q$ `1 w
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼,# y, G: v" \, Z/ d$ L* w
明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。
. Y" Y6 o( D% l0 B9 v花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,4 \" o  h5 M* k0 D9 b. [& j
独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。
$ g0 `! G$ U0 z- M6 E
9 S1 {. e' [& V0 Q杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。# Q3 j! O6 N8 v
青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。# T* X. |  ~+ l
怪奴底事倍伤神,半为怜春半恼春:
* A) @1 P2 g8 f( L% t! h怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。
4 F5 d: S2 h% a4 S2 h2 b* s; a昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?
; k7 t8 N- |4 d5 X$ j花魂鸟魂总难留,鸟自无咽花自羞。
( c+ ]0 Z; R5 y& z% \# L愿奴肋下生双翼,随花飞到天尽头。
3 H  |6 x, p: \; G4 z- }& k天尽头,何处有香丘?
5 v  x/ U/ t% Q$ c! D. r8 m2 _5 p未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。, G* N* B0 y( F1 k+ y. F' \
质本洁来还洁去,强于污掉陷渠沟。
$ f4 d/ s. a9 t. D尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?5 L/ o+ W7 i% G; K
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?- i9 y, m0 G$ j5 Q
试看春残花渐落,便是红颜老死时。* Y+ @# N1 d$ y! j
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!
+ `+ W- G6 o. r: a2 A8 g' s' B3 F  G! a- g7 B" f: D$ V$ s6 j
《林黛玉诗》
9 r, C4 e) H  G. a1 B半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。
) Z, J2 p2 D3 ?( s! Q! x9 ~/ O偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。- b' r; k2 v7 d5 w3 s3 Y
月窟仙人缝缟抉,秋闺怨女拭啼痕。
1 X/ [, X* w+ k- d% v; S7 s娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏。2 D: m! |5 n& ^
- q. v- ]4 \: X: I6 l
《咏菊》 黛玉(潇湘妃子)
  ?2 i" B, Y5 l3 I/ X9 |4 J+ ?无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。
8 S4 k) F; W+ A& b! o( b" X毫端蕴秀临霜写,口角噙香对月吟。/ J+ L* Q+ z/ q) D! j
满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心。/ V3 {: P  x1 X0 T5 p& o  U
一从陶令平章后,千古高风说到今。) W( y3 c$ m$ K3 `" W. L" N

3 R. W4 H* }( K& Z! T1 k" W1 u《问菊》 黛玉(潇湘妃子)
$ W3 s1 g# z* `$ t& s' }# v欲讯秋情众莫知,喃喃负手叩东篱:
  K4 v0 u7 R, g7 i/ z0 v% C孤标傲世俗谁隐,一样花开为底迟?& s2 X8 l1 x# a
圃露庭霜何寂寞,鸿归蛩病可相思?+ \2 K; i9 N/ v5 l8 ^% r. d' f6 r
休言举世无谈者,解语何妨话片时?" q: g6 W* r5 D

$ F6 \' G; Q0 U: C  p- H* j8 w$ y《菊梦》 黛玉(潇湘妃子)0 x& f3 D: e9 \& w( ], v
篱畔秋酣一觉清,和云伴月不分明。
4 [/ B. R# x0 S登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。' ^1 K$ h# }8 T* a# B: U/ O
睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。8 S0 s$ t, q4 F" S9 I3 y: T
醒时幽怨同谁诉,衰草寒烟无限情。3 H. v7 y+ H: t: G( g2 r2 t2 H5 n
2 q5 K2 k+ E. P) r+ }
《第廿八回酒令》 宝玉* f6 I% W. P5 @+ d
女儿悲,青春已大守空闺。
$ V: F  T( P/ J2 J3 f女儿愁,悔教夫婿觅封候。( s/ ?. X6 p9 H) D/ s0 k
女儿喜,对镜晨妆颜色美。
4 S2 C0 B; a( G! R- k女儿乐,秋千架上春衫薄。
9 Q' z% M2 F/ w) v7 \+ L/ {滴不尽相思血泪抛红豆,/ ^6 [+ E' F! @! C
开不完春柳春花满画楼,4 O  ~7 Z# E! A: F' f* S1 w3 K
睡不稳纱窗风雨黄昏后,
, L6 e8 ?; {/ p# h; `/ E3 I忘不了新愁与旧愁,
& ]. K" S  a0 y& a咽不下玉粒金莼噎满喉,
( B6 b5 z% h2 a/ v! y: u) f照不见菱花镜里形容瘦。
) G/ y$ D' y* R! o+ R- k展不开的眉头,捱不明的更漏。
( n" ~8 B' x3 S9 I7 i" B$ p! ~8 }3 P呀!恰便似遮不住的青山隐隐,
  p6 E: g5 }, [  G+ w流不断的绿水悠悠。* t5 x  Y2 J$ |) j, }, z9 p, E

! j; W! A, V! r' f# b8 k【人物描述】
# ^' f9 {6 `; j0 \* L宝黛
& ^; M* r4 z( x* f: N3 O可叹停机德,堪怜咏絮才。
% E: c" f# B- x7 [6 W; E* O6 S玉带林中挂,金簪雪里埋。
  x1 A( ?2 G0 V% Q) g) u; w; I  @1 u元春. Z% D0 E( _, ?' }
二十年来辨是非,榴花开处照宫闱。
( q7 y. }2 R) U# F0 k' l( [! K三春争及初春景,虎兕相逢大梦归。# a  r; K7 B: o% h0 i
探春; \# J) W% i" t, X
才自精明志自高,生于末世运偏消。
  c7 q9 D0 Y, g, l- N. i清明涕送江边望,千里东风一梦遥。
, k, A$ X. ?$ |: o) D% S# |! P$ v
; F# @6 V& T! B湘云4 V, b5 T8 [/ f8 z
富贵又何为,襁褓之间父母违。
0 @) K. [* Y% {1 X( E" k, M7 v展眼吊斜晖,湘江水逝楚云飞。8 I9 l/ n6 m: g# J5 m( h% g4 `
妙玉
* W# v  }1 ^% ^: Z! j# q5 F& v$ f5 V欲洁何曾洁,云空未必空。3 _- v: x8 \/ y5 J4 K/ ]
可怜金玉质,终陷淖泥中。: A1 a4 m+ e& V' q! m6 ?% p
迎春
7 L% E" f, w  [; \5 c9 E子系中山狼,得志便猖狂。
% o' W" N3 b! N/ |3 a金闺花柳质,一载赴黄粱。! v  ]. S8 i0 A( m/ V

! k) q9 G5 X* Z& w) @' f9 V# a王熙凤
7 u9 J( Z& w- o/ T4 f% Q凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。
5 j& X: ?9 q! z  j一从二令三人木,哭向金陵事更哀。
/ r! a" l2 F) `# O% e! A巧姐3 P' h: v. b. m/ I5 U. z9 B% F3 t
势败休云贵,家亡莫论亲。) l' {0 J8 h/ I! T" Y; W
偶因济刘氏,巧得遇恩人。
. }) E. e2 q+ [  N  b晴雯
- }- k1 P* ~0 S$ [( \3 Z- D霁月难逢,彩云易散。
/ y+ Y" C: Q' |% O2 ^* T8 q" E心比天高,身为下贱。% ^$ B3 I6 Q( \; z" \- h+ k7 k. s/ R
风流灵巧招人怨。
2 y1 C9 a% i2 u! Q3 {; Y寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。; A* D3 B* a- }, p/ |3 {" _* L
李纨
8 y4 T5 u0 K1 j: p: m桃李春风结子完,到头谁似一盆兰。* A- p" R7 u/ r! p) Z
如冰水好空相妒,枉与他人作笑谈。
4 `/ d" m4 u7 i8 z; @8 ~8 H: p/ g3 M) K6 Q
香菱. j& u9 U( U8 D4 y; u2 c
根并荷花一茎香,平生遭际实堪伤。
4 d' u6 K! p, p" E1 _自从两地生孤木,致使香魂返故乡。
& I( e2 x" H3 Y9 T0 I& d" ~可卿
6 V  I, g  @0 ^" ~情天情海幻情身,情既相逢必主淫。) q" e7 I" j/ s0 L
漫言不肖皆荣出,造衅开端实在宁。* p# v/ N' E5 k' ^
袭人
- @' r6 C! M1 l4 x! m9 \1 d枉自温柔和顺,空云似桂如兰。
: A, ~+ u5 X( s  s& z' E5 j堪羡优伶有福,谁知公子无缘。
. Q4 \) ^) t( n. q& \* {& C( ?! F  _4 ^4 F% Q" w6 A) |  _
《五美吟》
1 u% e& j& g( g9 A& R2 |. _西施- W  w4 ~, r0 g- }
一代倾城逐浪花,吴宫空自忆儿家。- k- ~% T5 G+ [- S  R8 L* x( l' u8 a
效颦莫笑东村女,头白溪边尚浣纱。! ]( J  A0 C! w% ]# E9 d% Y
虞姬3 O! ]+ t; J% g* E
肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。
" N1 S2 O1 C; g# o黥彭甘受他年醢,饮剑何如楚帐中。
. M$ j0 l+ [, K5 T, X) T! D* X' D# _6 T3 J! \" w. E' N; F; }
明妃
8 T1 [' ?  ?* y绝艳惊人出汉宫,红颜命薄古今同。3 \6 S3 D2 N# m- G7 ~, a
君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?- w. l. ?& z2 P4 |' ?# [. ]
绿珠, _1 A" H2 X6 }% t6 H& Z: W
瓦砾明珠一例抛,何曾石尉重娇娆。
2 c; J' X7 r+ u  A都缘顽福前生造,更有同归慰寂寥。
+ A# [5 D6 j  O: k! x& A* n红拂$ b% _* i9 i& _) p4 K2 X0 H
长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。, {' h0 F) d; w, y) U
尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。  o# w8 G, z, W( b; R6 b7 u2 `, E* k
1 \& h5 S% {5 _9 r% k

! \8 |0 ]6 E2 ], }
3 M; O- ^! n6 W$ z: Y
) T: E. i. \+ D5 i: Z+ k
4 X3 Z# l- o' R1 W$ ?; q! V8 h4 Z3 t( b% F- r+ K: j, n" {
2 H- X( u  ^  s
2 U6 K" P) c# a4 x
$ V# q9 J' U1 [

9 Z* ?* P* w, _# C- {: h& z9 ~& M$ u  ?" I+ q7 c% H0 k

# O. K" D0 L9 G* J) y+ z
- p* [. h- h! e, m0 B. x
+ `3 I6 ?( Y6 U6 _1 x, ^+ w$ p8 |8 ?% V8 Q1 B1 `% \
) {$ X7 Z/ D& f3 G, d6 @7 v
% t+ z( o1 K# a! L
; P) d1 }  y& F) F7 a
9 I8 A2 J! ^7 T( I
7 W* B8 A8 u+ Z8 Y# j) i
/ N2 p/ R' L, d8 g2 t: @

; w/ J( b2 e: |. N1 A$ W$ K$ E. O$ v# p

* O) ~2 M$ }! I0 I4 _! W
' P5 K& A* E0 ?  e1 k
: m/ n0 v5 x- `8 p! P( l7 i1 z! p
3 W& a, [4 v5 G+ Y! |
! W9 `  J" Z. g2 i1 Y5 S9 N

9 p& p7 Q( E$ G9 T
; e! v( Z2 A6 y+ R4 u) l1 H2 @# e. u) [' c! ~

( ~7 D$ d! X# y& s, j3 I9 @" T# g* q3 e+ ~
5 G6 M; V+ P9 a* n7 Q. M

1 f9 g( b# U& {& n) T6 w( P' D5 M
9 _+ [: X5 Z! `* Q. F: O' b* L# O" E  a; @: o! B) L

2 J( U  |$ L- z
( j- Y' b) O7 C

转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-23327-1-1.html 谢谢

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表