点标签看更多好帖
开启左侧

[鉴赏品味] 精美绝伦的《红楼梦》手绘本,难得一见!

[复制链接]
分享到:
发表于 2016-8-2 03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

& R6 X; N3 u" E) d* P清代著名国画大师孙温先生用36年的时间,熬尽一生心血工笔重彩绘制的230幅巨幅图画,现存藏于大连旅顺博物馆,2004年在国内首次展出,引起世界性的轰动。大型《红楼梦》电视剧人物服饰、室内布景、室外布景均参照孙温图画设计。今天给大家带来精美的《红楼梦》手绘本,供大家欣赏:
9 e6 h. |. q5 O
: C. d, C1 o- |% S" Z《作者题绝》
8 _& G6 e: q+ r& V# s8 j8 T, A+ f满纸荒唐言,一把辛酸泪!
$ E4 R. K( N& b8 s都云作者痴,谁解其中味?& g7 X1 b  l1 g5 S* [4 \

5 I: ^8 t, K( L# i, z+ @" I3 e- x《太虚幻境楹联》
; d* M2 d* N2 ~7 f假作真时真亦假,无为有处有还无。( i( F$ j. \$ D& q' _

5 D4 u1 t+ [3 v/ ~0 l# D3 ]《好了歌》7 l+ p" n; ^% d. F! [: q
世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。
* {. D/ s" u, l古今将相在何方,荒冢一堆草没了。
  z3 m  o$ `7 \" O) T1 H世人都晓神仙好,只有金银忘不了。/ u- k! ~8 @7 M8 @6 W/ i8 d5 x1 D
终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。" `" q7 a+ o7 c, M( o3 f& P
世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了。
& ?0 @$ [0 l7 x  s9 S  o( b1 w0 W君生日日说恩情,君死又随人去了。
' {! g% o5 n& \5 @& l2 Y; d世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了。+ f; V0 s& ]) h% N
痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了。
, _9 \) {$ K$ }" ]( [  f8 q$ D1 M) y+ D
《终身误》
5 j& J$ m+ x' e! }5 y' _5 J5 I' L都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。+ B2 f: D6 u# k3 h% I. O7 {
空对着,山中高士晶莹雪;& j4 x% L# J6 U% I* l1 N5 [) O( y+ l
终不忘,世外仙姝寂寞林。1 B2 x" s! j! H+ a# R
叹人间,美中不足今方信。% C- v9 m7 ~, y4 r' d% P$ P+ K2 r
纵然是齐眉举案,到底意难平。* T+ E* @. }( |
6 E3 N2 u2 j9 T& G( |
《枉凝眉》
5 u" q0 ]* `6 J( s1 @一个是阆苑仙葩,一个是美玉无暇。
7 M- F1 J- ^- X* A若说没奇缘,今生偏又遇着他;
/ \! E5 w8 b& D* p若说有奇缘,如何心事终虚化?
4 R% }7 ?/ N" j  x一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。* {4 V/ c3 X0 R  i+ Z* c6 _
一个是水中月,一个是镜中花。" z- C3 \$ g  y" N0 d8 J  Z8 c
想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!  R' r5 T+ z: \2 l0 ^
6 \! P: J* n) W: J2 Y: t
《恨无常》& R( @, r5 H8 I! Q
喜荣华正好,恨无常又到。7 U/ q9 P. R1 j* C. T: V8 F, V
眼睁睁,把万事全抛。荡悠悠,把芳魂消耗。
) N7 N& g) \$ d; R/ `7 \望家乡,路远山高。2 e( O. F, ~  |- ?
故向爹娘梦里相寻告:
. o1 P+ |# Y" w8 P1 C; Y儿命已入黄泉,天伦呵,须要退步抽身早!
" X- v' X: U: U1 u
6 D  x, @3 V' o4 @( Z8 s《世难容》5 n3 C9 j0 k5 t/ t
气质美如兰,才华阜比仙。天生成孤僻人皆罕。$ M" e: L2 q& W5 M
你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌;, G* g2 L# _- t" U) R2 @
却不知太高人愈妒,过洁世同嫌。2 a9 k9 p( T! I. ?1 N' u: S
可叹这,青灯古殿人将老;' P! `2 }4 a- A- b: `: w
辜负了,红粉朱楼春色阑。
& k; c6 V: @) h" W- |到头来,依旧是风尘肮脏违心愿。
4 F, ^* o8 s7 v% P, l6 ^9 X' E" {好一似,无暇白玉遭泥陷;
  n# \" B4 P4 t3 {6 d又何须,王孙公子叹无缘。1 G0 p" d/ u% Q9 Q" m, o
说到辛酸处,荒唐愈可悲。, C: @0 d+ ^1 P% D9 Z
由来同一梦,休笑世人痴!( u% G3 b. }5 R% E5 S. W4 P
" A: ]2 |7 r1 \, i
《聪明累》
. X& \9 s8 y2 U2 I5 b机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。
2 ?; R. v9 G' m8 R( W( K生前心已碎,死后性空灵。
5 ^5 b* X4 ~. U( [3 z& p& N  J家富人宁,终有个家亡人散各奔腾。
9 e* V+ v. _* C6 R; @; ?枉费了,意悬悬半世心;' @7 ~- g4 f' Z5 I. i
好一似,荡悠悠三更梦。" n# V0 w3 ~0 ?8 c" x$ Q% G; c
忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。
- k, W$ E  Z7 T! u呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定。
: Q! Q2 C+ h( @( U2 b
* z0 Y: m, t. Z《晚韶华》
( B% u  a5 ]3 Y/ i# S2 `" K镜里恩情,更那堪梦里功名!
8 D( ^3 x5 C$ X4 F那美韶华去之何迅!再休提绣帐鸳衾。
: b: q1 B* r, {: g# ?只这带珠冠,披凤袄,也抵不了无常性命。
- v- o8 \) `/ W3 u9 W" p$ x虽说是,人生莫受老来贫,也须要阴骘积儿孙。
4 y9 _% r: o# Q% X0 t4 a- ?0 @气昂昂头戴簪缨,气昂昂头戴簪缨;# |* c7 w4 \: y
光灿灿胸悬金印;
% k. s7 P  H5 L& M威赫赫爵禄高登,威赫赫爵禄高登;
  U# b6 \& @- o+ w# K$ ]昏惨惨黄泉路近。
* j6 ]8 q3 a! z问古今将相可还存?也只是虚名儿与后人钦敬。
9 l; i* n) x/ S2 g# u" K7 ^0 F' b/ Y* o; C% p
《好事终》0 @+ @% o' e9 k* _. ~* E+ T
画梁春尽落香尘。
& |, X6 _6 J3 Q. f3 j. a3 d擅风情,秉月貌,便是败家的根本。
( J( Z) l$ f/ e  G9 X/ A6 e8 f箕裘颓堕皆从敬,家事消亡首罪宁。
0 ]5 y8 ]6 ~0 c; M$ [宿孽总因情。
0 o! J6 m' G: m; m8 g. I" P# i8 j0 p, J# I' U' |/ f- D
《西江月》. j$ J& R& b$ |$ s' r8 L
无故寻愁觅恨,有时似傻如狂;纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。
) T( t& y( T+ e2 h# b- s潦倒不通世务,愚顽怕读文章;行为偏僻性乖张,那管世人诽谤!5 f4 V8 v! h" H' A' O
富贵不知乐业,贫穷难耐凄凉;可怜辜负好韶光,于国于家无望。
+ j. j# C1 k2 p天下无能第一,古今不肖无双;寄言纨袴与膏粱,莫效此儿形状!
) o. o  n" A9 @
& n9 m. _8 u+ l; s0 R' n5 c7 U  h《黛玉容貌》
+ S+ Q! m$ A! d7 O两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。
: t3 E5 P* B  t$ ~1 P态生两靥之愁,娇袭一身之病。- ?* v: z& o- Q7 o+ Y
泪光点点,娇喘微微。
$ P* l, P3 M" k* W! Q7 c闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。  _& P1 [/ M0 ^/ V5 B
心较比干多一窍,病如西子胜三分。3 q9 h$ P) i1 f9 r9 W" v
( Y/ T1 u! g5 t0 |% Z; _
《护官符》- A1 o  U! f$ B/ \8 C' X
贾不假,白玉为堂金作马。
  ~8 `4 J( a' K) ]" _$ r# w) F阿房宫,三百里,住不下金陵一个史。5 ]: W/ |  X2 r9 C2 r* o
东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。1 W. \/ b" T: w5 s! x' X
丰年好大雪,珍珠如土金如铁。
# R7 V! b8 f& ]宁国府上房楹联
" d" D1 I; \" ~5 c- E+ u世事洞明皆学问,人情练达即文章。
5 z4 f. L7 F$ s) g# C5 s1 z/ j" q( ?$ I5 k$ D$ o
《秦可卿房内楹联》$ B* b% ]# ?; d3 `, K
嫩寒锁梦因春冷,芳气袭人是酒香。" N* I; S3 r' Q% ?, E. y; e
& O/ r% z% ~, l3 Z  t
《警幻仙姑作歌曰》2 s5 Y0 M( m4 Q
春梦随云散,飞花逐水流。
: s8 m6 |: R8 \7 P' c, g% X' r2 p寄言众儿女,何必觅闲愁。
% L( B4 R+ ]3 f! \2 ^" |
& I6 d% r7 w% u0 T: b* k《薄命司楹联》
" P) [5 N) r2 t9 y, X- T0 O/ j春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。. a6 G# L* h9 |9 N, B+ q( B# C

1 ~! n! C) ]! b' h《金陵十二钗又副册》- h3 L& I) ]9 j. y. X9 g
霁月难逢,彩云易散。4 Q: M1 o4 g- R1 y  i( N
心比天高,身为下贱。7 k/ _/ [  l# ?# H" ]7 ?9 ?- f
风流灵巧招人怨。) Y/ A$ u. y  q$ P( O1 X
寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。
! ?% L( F: v( g. u3 ^; {
( M& [4 Z' I3 W《有凤来仪》 宝玉% l3 {% z& A, H
秀玉初成实,堪宜待凤凰。
& I9 r( f5 ~; m5 j4 ^- l" B竿竿青欲滴,个个绿生凉。/ E3 X' H0 n: n$ v9 U& W
迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。
6 G2 B  v8 w/ Y) T2 o. m$ G: P莫摇清碎影,好梦昼初长。: Z' o0 P# @' q, ]7 T! K" A7 @
8 m* _, x: S7 Y" p
《风筝》 探春
& L( h& _9 {' D/ P; t: v' ^5 u9 u: t阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。& X4 v% W1 |! b; H; R" O
游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。
3 Y  H( D% d& R9 r9 m( v
- o& x7 @" Z1 x2 w《葬花》 吟黛玉2 `2 g( J" |* `3 _
花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?
4 g( Y- \- @3 @( m% T游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。6 ]( U+ Y, ]/ W6 ?! G4 N, M
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无处诉,
$ |/ |7 T# Z0 w, u手把花除出绣闺,忍踏落花来复去。
  f- d. S& @( i! |7 s2 N柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。+ L5 ~; t6 u/ X. R6 j& Y# q; s3 e5 f
桃李明年能再发,明年闺中知有谁?4 [0 [, x& F1 P8 I# V
三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
. C- z2 l8 X' v' `明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
' h3 s' @6 [2 C, S" C9 r' C. S一年三百六十日,风刀霜剑严相逼,
7 }# @( d) s! T% ~明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。
2 D4 N& G/ P/ \2 B( s' @/ a" N" U花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,7 m# U1 m" M: O  {
独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。
" P$ {2 O! D: F6 K( c. _, V& x
( ~7 o8 @3 @  i杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。
! g0 U: l7 U9 q* r青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。
  Y; d5 g+ w4 @+ m# k怪奴底事倍伤神,半为怜春半恼春:) b3 S$ O: n/ g, E" W
怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。% f, R$ n3 A8 G: v2 S, N2 O( s
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?
- g3 ~: Q$ h! k/ M花魂鸟魂总难留,鸟自无咽花自羞。
4 M5 h% n& h( C: Z# k4 j愿奴肋下生双翼,随花飞到天尽头。
. R( U( T# f* q( K  N天尽头,何处有香丘?7 y/ ~4 ?2 C: g( w* r( p; |
未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。8 t* ~* z# s: B; a% I' J9 C5 M2 e
质本洁来还洁去,强于污掉陷渠沟。# T9 ]/ R/ P% {. @- m
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?
" r) Q0 z& g  C. `" L# P侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?
' Q8 Q  Z, I" o5 S试看春残花渐落,便是红颜老死时。
( l& b* w# W2 i3 J. @, ~/ g4 v一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!
0 H' d) X; B: n4 ]0 A( ]. G9 ], h6 C% _' p# }4 T
《林黛玉诗》
  c: _/ k4 H8 }半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。
6 W2 v) X. E& [偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。; l$ m! k0 F' J! K2 i6 n: U
月窟仙人缝缟抉,秋闺怨女拭啼痕。
6 j- J$ y1 v  [4 i& B$ Y娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏。  O0 ^$ Z! o/ A$ W6 l) K
" c& c4 K7 h4 E! G9 \+ [
《咏菊》 黛玉(潇湘妃子)' d- _5 ]5 @0 t* Q! [" L
无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。
* m6 I4 O0 d' C- S$ l2 X+ y毫端蕴秀临霜写,口角噙香对月吟。
3 r7 r1 e. O3 @0 P1 L( p5 R满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心。2 Y) Y1 Z/ L% o" _
一从陶令平章后,千古高风说到今。
+ b& b3 [; {8 ?6 Y% T7 O" V
4 o- c. x- C: g9 A6 b# [& b《问菊》 黛玉(潇湘妃子)
: i4 F3 n- _! A% h" c  U* l& \+ R$ i欲讯秋情众莫知,喃喃负手叩东篱:
+ Q; u& W! N% P; w4 [. w孤标傲世俗谁隐,一样花开为底迟?: |; h& T8 {7 o/ _! ~
圃露庭霜何寂寞,鸿归蛩病可相思?  S8 C# h0 U1 j8 ]4 b) _" A
休言举世无谈者,解语何妨话片时?3 ^# ?4 v/ Z- I( g$ g/ E$ I5 u
  S8 x# b( |) {5 ]  R
《菊梦》 黛玉(潇湘妃子). ^; P( \4 r4 P4 M9 _, P0 i3 p& n
篱畔秋酣一觉清,和云伴月不分明。5 Y) D  n+ M3 A9 ^
登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。
" m  d" t5 o5 T2 ~睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。3 p: B# u4 i/ S( i9 X) I4 j( P
醒时幽怨同谁诉,衰草寒烟无限情。4 l5 `1 b8 t4 a/ G

# w5 j' k. H6 _《第廿八回酒令》 宝玉
2 [2 _, _3 t% s) v女儿悲,青春已大守空闺。
: Q7 H+ m2 d. \2 v) `! q女儿愁,悔教夫婿觅封候。5 R% F+ v' g; f) [9 ]& [5 |
女儿喜,对镜晨妆颜色美。
. C3 E& u1 k. w2 m  I6 ]女儿乐,秋千架上春衫薄。
5 q; c5 W& j& i3 H滴不尽相思血泪抛红豆,
" F1 }; O2 {# `) w" e$ G" g开不完春柳春花满画楼,, y6 K% z! \9 e
睡不稳纱窗风雨黄昏后,' ?1 ]. [4 }8 E% |: E
忘不了新愁与旧愁,! \9 w; O+ A, F
咽不下玉粒金莼噎满喉,- k" E- X. J- _3 x
照不见菱花镜里形容瘦。# v( d5 A9 p/ h
展不开的眉头,捱不明的更漏。$ U/ s; i3 ?$ W7 m2 }
呀!恰便似遮不住的青山隐隐,
8 Y2 i3 b3 T+ c6 x3 r流不断的绿水悠悠。
- t  i9 n' h+ g' i$ B9 u; [+ z
/ O3 u/ b! S8 H) j8 u' U【人物描述】: q, ]. {( t& U
宝黛4 [7 _* {3 D; f3 |1 I
可叹停机德,堪怜咏絮才。' y% A" \9 v$ T7 G3 b
玉带林中挂,金簪雪里埋。
& J0 s, d8 L# R7 F/ _% l4 k元春
: b& d0 C& P* `二十年来辨是非,榴花开处照宫闱。
: p( o( c9 S' e三春争及初春景,虎兕相逢大梦归。
8 r' z, L6 w9 n. X8 [探春
( c. ^6 [5 j1 B才自精明志自高,生于末世运偏消。  i. h) S# M! M
清明涕送江边望,千里东风一梦遥。
& D$ Y1 a( Z2 g/ L" u9 }( H# [0 ?: t* l' n" I
湘云
; F1 c% i- }( e8 j# C8 E3 _! c富贵又何为,襁褓之间父母违。
  g" J% n% |: _  g展眼吊斜晖,湘江水逝楚云飞。
+ K  e5 N- `' j2 s0 ^妙玉) _5 E' A3 o' P9 C! s. V; C9 L
欲洁何曾洁,云空未必空。. b9 Z' e/ z! f$ c. ^8 z
可怜金玉质,终陷淖泥中。
5 c7 |( ?+ J# F# k' B& y6 E5 _迎春, ~6 ^8 ^# _- X% T
子系中山狼,得志便猖狂。
/ h4 a5 ]5 p8 Q  o$ F金闺花柳质,一载赴黄粱。
4 y8 k! j; E4 a( U: {' ]$ o+ y6 U0 v' t  v4 _# l% O
王熙凤9 _3 ]  q% C! \/ _/ j$ l
凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。
# k8 x8 H. M6 j. j3 u: g5 A1 a一从二令三人木,哭向金陵事更哀。
+ ]2 c2 j5 _% e: a3 J) }巧姐# V  z/ Q* _, \* }4 b; Z
势败休云贵,家亡莫论亲。
. d4 z' L- g. r5 k$ x7 W1 q偶因济刘氏,巧得遇恩人。2 g' w9 N- j, _) }
晴雯" a4 V. _* Y3 ]" U% n, u
霁月难逢,彩云易散。
1 }! G! \+ Y: k心比天高,身为下贱。
* i9 _: `0 ?" N风流灵巧招人怨。
3 _1 Y# p3 w+ F% V9 o* C寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。
  m* V; {4 k' v( z3 ^% t# v. a+ L李纨
: H( s) d( u9 F3 z+ W" U3 Z8 B9 ?9 \桃李春风结子完,到头谁似一盆兰。: E$ c7 e+ f6 \4 {) D1 }, W+ b
如冰水好空相妒,枉与他人作笑谈。; m/ }- F( X4 J) w; M( f
% q  }% V* J9 l: N/ f. v
香菱7 w& R: a* X7 z: R4 n4 N
根并荷花一茎香,平生遭际实堪伤。5 h% D/ ^' }  Q6 K
自从两地生孤木,致使香魂返故乡。
* ^: V1 \2 O" w- F可卿
4 o/ m* K0 Q4 Z* C情天情海幻情身,情既相逢必主淫。
: D9 F5 s4 |( r9 L$ ^漫言不肖皆荣出,造衅开端实在宁。
; |) {  M! R  K. o- B/ u5 c袭人
0 |: w$ s. K5 ?. P6 ^枉自温柔和顺,空云似桂如兰。
/ t5 |% f3 h! {* r5 G堪羡优伶有福,谁知公子无缘。
9 g6 w7 R# i! I8 u+ k; y
0 b/ K9 c* M4 W1 x) d5 r  i《五美吟》4 K6 g( ]# G+ H$ H1 b
西施
2 m: t1 \8 _4 F, T( a" Q% y  O一代倾城逐浪花,吴宫空自忆儿家。
4 C' R. T  d% S! P4 @效颦莫笑东村女,头白溪边尚浣纱。
6 `% n0 m# E  C; \+ J虞姬
" Q! l- f0 m" \9 v, t4 N肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。% {' H  t; h9 |6 E& j) r
黥彭甘受他年醢,饮剑何如楚帐中。. q/ g+ }% y% E7 u. n8 m( I

* Q; |7 y6 x0 }$ Z9 d明妃. L5 d) n$ r: [  O
绝艳惊人出汉宫,红颜命薄古今同。- J4 Z! c/ B. X1 u
君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?. J1 e8 p( J1 M  }4 [7 @
绿珠
2 s  [! {1 H* \. p8 h瓦砾明珠一例抛,何曾石尉重娇娆。
. ^% P' a0 n9 \$ k  E4 |* u- k0 F都缘顽福前生造,更有同归慰寂寥。% U; x8 G2 j+ s) f& t/ `; v
红拂# S) C) o! H6 t: k. }+ q/ M
长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。7 B# o9 f! h' R; I: X- D
尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。9 o2 Z- v" y' I, A
7 r" |0 D0 M2 m+ E* D0 H

  I5 U7 ?) c- a/ {- Q& ~& l! h
2 ^9 T- ?% }0 B, M( L" D2 r& p: x
, v! i# r; c4 \8 t( H2 ^5 K- d
* ]* p, V; a8 e6 D/ s' c
$ Q4 B1 z' c$ |& m0 {* O1 \# L  k. g/ n; ^, G! g$ A0 W

" V8 N1 m% a3 T% q
  \5 @; L5 s+ i+ [6 w' S
7 t( v' p3 l. }3 K; x1 ~, k' N- ~! S0 M; K3 u+ `3 J& G+ a
/ P  s, I2 l2 I6 R3 P; E4 G: y8 I
8 b7 `" I7 [3 z( x2 C

0 d5 z* g5 t$ d$ o  V3 r  K* j; u/ S+ m: [- d6 ^

& N9 |0 N* x) I* t& n  H1 C5 ?1 J7 N
8 d: ^- X8 E/ N9 c# V
$ D( C, P2 J" z6 R

8 j! J2 `) z2 C8 n" k9 x, [8 G: \7 l6 D. W# A- t  Q
) F( H# e3 L( n9 h3 Y2 {9 P3 s6 u- ^
9 p1 O  P/ X$ f& w3 x
2 S. ~% R& m( W3 R
3 K% o) \; J- c) V4 E
4 r2 S8 ~. ?5 x8 I5 W8 T* A- A

2 ], C/ [. v3 m- P. \$ H8 a  N" E* E$ e! S
$ J" S) ~9 w3 x" S5 K" n. }

+ A/ R! w" }# c& w" o' |  @
9 O0 Z% [  O! n3 J' f' I  P" y4 `! I9 M+ o

- B0 q6 G7 Y$ f# D
1 D8 Y' r8 W1 ^6 [- ~/ H6 L5 N
' Q2 o4 E  Z) o# ^4 Z) X# B5 {6 n0 p, A* S+ t& K3 q
# W( c" @; D4 K; ^; X
5 m/ ~, W5 B, L) O( O$ G: t7 y
' p' D+ Q4 z5 O) Z9 s0 l) E2 Z
+ Y$ }/ c+ @5 s6 o


转载请保留当前帖子的链接:http://www.beimeilife.com/thread-23327-1-1.html 谢谢!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表