点标签看更多好帖
开启左侧

[鉴赏品味] 精美绝伦的《红楼梦》手绘本,难得一见!

[复制链接]
分享到:
发表于 2016-8-2 04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

/ E' F! d* x+ x" t清代著名国画大师孙温先生用36年的时间,熬尽一生心血工笔重彩绘制的230幅巨幅图画,现存藏于大连旅顺博物馆,2004年在国内首次展出,引起世界性的轰动。大型《红楼梦》电视剧人物服饰、室内布景、室外布景均参照孙温图画设计。今天给大家带来精美的《红楼梦》手绘本,供大家欣赏:# ~' J- t6 t6 D. g' X
  [! V& g9 R* I, v- N* H
《作者题绝》* E+ }+ e& L9 p
满纸荒唐言,一把辛酸泪!2 d5 S  t: h/ _) g) R# Q
都云作者痴,谁解其中味?5 \' e; N* E" o( t+ V) }

+ W! k3 Z( O0 w5 z+ `+ F《太虚幻境楹联》8 x- G' u3 i2 S* p# g- Q2 {  ?+ H
假作真时真亦假,无为有处有还无。
& w# n$ r5 W0 L" R9 I: P4 h# [: z$ G* g/ t5 \
《好了歌》! _" k# k# _4 U- E+ z# v3 E1 G  j
世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。
+ K% J; x) r8 k0 b9 f; ^$ v古今将相在何方,荒冢一堆草没了。% q: X8 R& S% n0 B) W
世人都晓神仙好,只有金银忘不了。/ l! i( ?7 V8 c
终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。9 k7 M+ _* \# o- `6 L/ a
世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了。& O" B' i( O& }. J) k
君生日日说恩情,君死又随人去了。0 k! x, _+ H2 ^4 b- X8 u3 `0 V! y6 w. `
世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了。
8 M) f- o% D4 A0 P4 R痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了。
) m$ s- t+ W8 b9 f6 f$ S
" G) l! `" H5 u# \9 W《终身误》2 u; O6 F5 ]* l) C, ^
都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。/ _/ A/ v" }5 [" L( D$ R8 s
空对着,山中高士晶莹雪;
6 C  \: x/ R" z终不忘,世外仙姝寂寞林。2 H% k( P- f( I2 K$ `
叹人间,美中不足今方信。5 M8 X5 t' Y7 y5 G
纵然是齐眉举案,到底意难平。
. [( ?4 @4 a" ]& f0 @0 y; W
. ]8 V/ b& M4 x3 d: g《枉凝眉》7 W; A+ x+ N, k% @  C, X
一个是阆苑仙葩,一个是美玉无暇。
2 r2 H7 j- A: e, r5 D- Y5 _+ D8 n1 z若说没奇缘,今生偏又遇着他;3 [0 z  ?4 M1 {1 N
若说有奇缘,如何心事终虚化?
2 E, M' P* {& w$ N. t8 Z一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。
% o3 l' Y% ]. |7 S6 Y& T一个是水中月,一个是镜中花。. i) c0 h' ?! c9 [' y# p
想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!
2 ^- s# z2 ~4 {, t, I- }% u0 N* s. W0 |/ H
《恨无常》
7 p+ O" p4 t4 w) e0 z喜荣华正好,恨无常又到。0 q( d( N3 t9 O" `. U$ D
眼睁睁,把万事全抛。荡悠悠,把芳魂消耗。
9 z9 o, z) J4 J, h& `7 @& o望家乡,路远山高。! e) y& W; [. j( M9 g. H( n4 c
故向爹娘梦里相寻告:, n# a# R7 q, H
儿命已入黄泉,天伦呵,须要退步抽身早!
) G7 r0 j# f* K1 R$ W7 d8 e0 v1 h; A% n7 l# A# H
《世难容》
4 k1 l, s. k2 B0 ?5 E7 {4 ^) w$ c" l9 T气质美如兰,才华阜比仙。天生成孤僻人皆罕。
  V$ `7 W; \/ M0 T9 o7 O( ^2 q3 M1 O你道是啖肉食腥膻,视绮罗俗厌;) D: |! f; h/ b$ N- Q) U/ P- F; g
却不知太高人愈妒,过洁世同嫌。
* E3 t5 G( g; B1 I- x, }7 K% X可叹这,青灯古殿人将老;; [- ~) W- }: @+ W) P7 j
辜负了,红粉朱楼春色阑。
$ B  E" Q" Q8 u到头来,依旧是风尘肮脏违心愿。* H4 c; N  s* ]
好一似,无暇白玉遭泥陷;. b4 |# ?% O3 a6 d6 {7 d
又何须,王孙公子叹无缘。6 m* z% E. w/ I+ z5 S! L  L$ q
说到辛酸处,荒唐愈可悲。
+ o; P$ r1 X% ?; q- N+ s, h! T! s由来同一梦,休笑世人痴!7 e6 P' h/ p7 w$ X
2 {+ s, i8 p/ U) a: d$ {
《聪明累》5 d% B8 s5 V2 s+ B2 k) c3 T9 _: m6 i
机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。+ h- |( r# J7 S  l0 y
生前心已碎,死后性空灵。! H+ }/ |2 J# e
家富人宁,终有个家亡人散各奔腾。
! W+ @5 ^2 g; l枉费了,意悬悬半世心;- h5 L2 b/ L" B; ]
好一似,荡悠悠三更梦。
  w3 b% d3 {  h: ?: g! X忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。- P% t: q4 E# g5 e; p
呀!一场欢喜忽悲辛。叹人世,终难定。
$ U/ Z' a. {# @) \; q
( u9 f* K  [! _3 q3 d- J《晚韶华》
' q8 Q% ?3 d1 s' g7 _镜里恩情,更那堪梦里功名!
4 {& r( H  j! Q; P# v3 X2 r那美韶华去之何迅!再休提绣帐鸳衾。
/ ?" s+ w/ l6 v0 }2 g0 H4 G只这带珠冠,披凤袄,也抵不了无常性命。
$ Q& K  I* ?% j& s4 @4 Z虽说是,人生莫受老来贫,也须要阴骘积儿孙。
7 u% f+ O- K0 z! N1 r2 e) k. [气昂昂头戴簪缨,气昂昂头戴簪缨;
3 g" s7 F4 a, X& P2 K! ^0 U6 G光灿灿胸悬金印;6 _6 ?: |! s) \# V7 k, H
威赫赫爵禄高登,威赫赫爵禄高登;
! z( Z2 m9 ^6 B8 k8 b2 Q昏惨惨黄泉路近。- I  N+ I  Q0 O( z" v
问古今将相可还存?也只是虚名儿与后人钦敬。0 ]% a2 g* \0 G3 A
/ r: y! D, ?2 d# o
《好事终》& |* m, s8 K$ E% r% B  k
画梁春尽落香尘。. G3 ?2 d- C( b! H
擅风情,秉月貌,便是败家的根本。
, O" e) o- l+ }0 ^# V箕裘颓堕皆从敬,家事消亡首罪宁。- N# E/ o2 J0 \9 X: S' W6 F0 Z
宿孽总因情。* S) _8 T: f1 |9 m% x6 q  ?

" n* N2 o! W9 A2 ^! ]3 F《西江月》# d8 i; b( }2 t0 [" O
无故寻愁觅恨,有时似傻如狂;纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。5 q8 [& }& M$ C
潦倒不通世务,愚顽怕读文章;行为偏僻性乖张,那管世人诽谤!! e# m6 X  D7 H7 k
富贵不知乐业,贫穷难耐凄凉;可怜辜负好韶光,于国于家无望。
+ [) m5 i  O. w天下无能第一,古今不肖无双;寄言纨袴与膏粱,莫效此儿形状!) D8 R7 P4 J3 a  B

+ F/ E0 s) p  H' [% a' K《黛玉容貌》9 s0 M2 w, z3 g. T$ E$ Y
两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。
" u; d: _3 U! s* d' S& [# M4 `" ^& H态生两靥之愁,娇袭一身之病。) M; E/ P: z* W( o
泪光点点,娇喘微微。3 `  \2 b6 D1 h) I& r/ R
闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。& ]0 M6 u: [: Z; ~2 C: M! A
心较比干多一窍,病如西子胜三分。% G. _' ^6 V& ~8 J+ }+ E0 G

. P- I1 y" n; K" o《护官符》' U+ B) [" u& `* v$ m/ a) v
贾不假,白玉为堂金作马。  ^- m5 o; h9 i- ^: S: B
阿房宫,三百里,住不下金陵一个史。' U' U0 H' J* _9 f2 a
东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。
2 N8 D1 h: N, Z5 F丰年好大雪,珍珠如土金如铁。" `  [2 X9 A6 i5 h& `* J5 h* ~% X0 }
宁国府上房楹联. Y2 G' e, f; z6 r3 x4 [' J
世事洞明皆学问,人情练达即文章。6 a) j# T2 F% s4 l: C
+ \9 J; H! M; l& J8 I# O) f
《秦可卿房内楹联》
0 n/ l0 D" V( Q: }# I3 `) U嫩寒锁梦因春冷,芳气袭人是酒香。
2 Q! B. o' F8 v( Y4 m7 p
$ T, B6 B9 Y; X& D/ A《警幻仙姑作歌曰》
% I' J' a& H$ }春梦随云散,飞花逐水流。
2 h7 O/ B0 R! `  Y  |8 i寄言众儿女,何必觅闲愁。' s2 a, O4 y! ^# C7 }

  U5 O! Y+ M4 H/ z1 f6 B: a《薄命司楹联》) `6 c# r" C0 h8 S9 k
春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。
$ ?$ k7 C& T7 U. a+ n& K8 E; o
# |  T5 E: E5 H  F5 K$ z0 e《金陵十二钗又副册》6 I/ Q0 Z3 T, _; u) |
霁月难逢,彩云易散。
* y/ f7 H9 m5 z心比天高,身为下贱。* |- s( l8 _7 o" I
风流灵巧招人怨。9 Q8 ^; t. ^2 ?& n
寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。
+ r- I% y( @# V, u/ V" E; x: q6 l3 e( p, G% Z
《有凤来仪》 宝玉
7 e+ v6 Y6 `) M! A$ P1 N秀玉初成实,堪宜待凤凰。
4 j( {" @& m1 C8 W竿竿青欲滴,个个绿生凉。
$ T0 M& B5 s- M; l$ N, i& ?" b迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。" `8 ^5 [$ H7 \7 o$ |
莫摇清碎影,好梦昼初长。
5 C9 u3 d0 b5 l% _- k& ~4 V, E3 i) @2 E
《风筝》 探春
6 d9 P$ t3 W# u: U阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。
  h9 \& p# N- ~, i% O1 t5 j游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。# ^: J# k( S- C% Q1 C8 R& Z4 B

7 u+ n* _' y& O' E0 [《葬花》 吟黛玉1 P- |0 J$ d6 \  N" H* L' x
花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?
" L: D6 I( ?$ G游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。6 `3 z& u! s9 O9 ^
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无处诉,
# a+ g: O) W4 m: X手把花除出绣闺,忍踏落花来复去。& y! J" `! Z2 q: t+ y+ r: C
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。
7 w4 `' |3 T0 x# i. x桃李明年能再发,明年闺中知有谁?
2 p/ ]7 n+ o. D  ^! u三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
2 ]0 F6 n- J  U明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
4 f+ p: i$ z+ ?6 T一年三百六十日,风刀霜剑严相逼,* p4 B9 X: Z* o  ]$ k; `
明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。
+ I/ |0 H0 c: u. |  r' x& O' M3 C* F花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,
' k& m2 ^3 B, h6 h5 @独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。2 z0 h- A& \3 R
4 I0 t+ A0 i. e) e/ Q" q, V
杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。
* W( e7 P/ @+ z' [青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。, F2 x7 q  g- ~+ b& |3 F, Q6 U7 U
怪奴底事倍伤神,半为怜春半恼春:
3 J/ k+ p* C) w3 u" b$ u怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。" z' j. u9 v/ }, t+ X% c  y% A
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?
- t& {6 j( ]# ~: m: F+ R9 |花魂鸟魂总难留,鸟自无咽花自羞。8 b0 _% c+ K0 D; o3 T
愿奴肋下生双翼,随花飞到天尽头。; u, J- E( v! @0 q
天尽头,何处有香丘?$ P1 L! O+ Z* S2 ~
未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。
9 Q5 B7 R4 B5 {! I5 [4 H质本洁来还洁去,强于污掉陷渠沟。
6 H. N6 z, ^; ]" J4 M9 u尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?/ v- {" D3 R. [, r' Y- d) {
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?. {4 b6 v. l& z6 ^, b
试看春残花渐落,便是红颜老死时。
9 T. q' x4 P: s' I5 w6 x一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!% `; q! C* o* @! \. i
4 x) z9 r0 `9 f2 N  O
《林黛玉诗》1 k9 x) T$ g: v) z) n8 g
半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。1 V5 I* }2 n/ z( l  C$ V& |! V
偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。
9 {1 F# r- A% C6 W3 B) \( a月窟仙人缝缟抉,秋闺怨女拭啼痕。
$ r- {- ^( f4 A8 N6 X0 h娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏。' _# L/ ^) p* u! v0 @! u; p* N

# U* s* ]$ |# w6 @1 ^0 H; ~7 L) R《咏菊》 黛玉(潇湘妃子)
2 Y1 A9 g$ m( Z% `! a. o( s无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。, u# c9 A; `3 `0 j; g. q. G' J
毫端蕴秀临霜写,口角噙香对月吟。2 @. T! j5 J1 _* f% S: i: u1 U7 ^0 F
满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心。
' F( H8 s" ?, A# J  q一从陶令平章后,千古高风说到今。: ?( A: M/ K. O/ F1 b

) e" X* d" {9 L1 g《问菊》 黛玉(潇湘妃子)
% w% G% I8 a- P" [# F欲讯秋情众莫知,喃喃负手叩东篱:) }% k) @7 p0 ~' _
孤标傲世俗谁隐,一样花开为底迟?0 L/ Y6 D% \0 e  b! H
圃露庭霜何寂寞,鸿归蛩病可相思?  M; v( g1 O2 [( q+ I6 }
休言举世无谈者,解语何妨话片时?
. T# l. |1 W. d! d
; ?2 I. i& V' h6 r《菊梦》 黛玉(潇湘妃子)! g8 C0 \& T2 \! B7 g0 n
篱畔秋酣一觉清,和云伴月不分明。  b. q/ {0 ?* O. Y2 X
登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。1 I1 u# V1 v+ H5 m4 e" P5 r
睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。8 P% a* |, D5 V
醒时幽怨同谁诉,衰草寒烟无限情。
4 v; m8 _6 a+ `6 _+ g" f5 u
1 z% w. D) V4 v8 P  s& ^《第廿八回酒令》 宝玉: X1 t% I$ S* W8 m! z. _. S
女儿悲,青春已大守空闺。
+ z6 S! g2 H5 {1 @4 X5 Z女儿愁,悔教夫婿觅封候。
( r9 |( H9 Q6 O女儿喜,对镜晨妆颜色美。9 ^+ b0 ^6 D. M3 ]6 H+ y, t
女儿乐,秋千架上春衫薄。
1 C- i/ w2 ?% ]4 f) t# x滴不尽相思血泪抛红豆,
; F# @/ d8 l. ?$ v+ ^9 F0 z; x& a' E开不完春柳春花满画楼,
1 R+ Q% S, Z; [6 J+ z% V% `睡不稳纱窗风雨黄昏后," D! V: N) w6 i. c
忘不了新愁与旧愁,& W6 o" Q, G, e% G6 b6 l* l* c+ t+ F
咽不下玉粒金莼噎满喉,$ g7 M+ m# ^' ^8 G
照不见菱花镜里形容瘦。! f; e* U9 r0 b0 \
展不开的眉头,捱不明的更漏。8 ^1 M$ Q6 P  m% `
呀!恰便似遮不住的青山隐隐,$ x2 \* V2 l* P
流不断的绿水悠悠。
% x) U4 }' \4 t. ?) s& {
9 D! ?- D, s& c. ^【人物描述】( T% ?) n5 G  X+ K/ m+ U& z
宝黛
# h/ E1 t( [* J可叹停机德,堪怜咏絮才。2 `5 v' Y2 O' C
玉带林中挂,金簪雪里埋。
8 X" v+ j7 d  v. s, P9 l元春
4 e$ b9 k. F! l9 `+ Y二十年来辨是非,榴花开处照宫闱。
% L% D. l7 s! R. c+ x- D0 b三春争及初春景,虎兕相逢大梦归。
7 e2 e; W  z$ d5 t4 w* \探春0 e5 C7 b* y! Z& s
才自精明志自高,生于末世运偏消。; u- p6 p) ?% z. I0 t# x3 T! w" C
清明涕送江边望,千里东风一梦遥。
% b, U8 i) x9 [$ h- o- l" [1 l, d* K/ M, u% B* Y+ h6 m; A' P# B; [
湘云4 `6 q- {/ B- b' l" t
富贵又何为,襁褓之间父母违。0 c9 v, ^2 O: Q: x% {% Y
展眼吊斜晖,湘江水逝楚云飞。! ^# T% d- R2 c4 s9 ~0 U
妙玉
/ B9 G3 B& i$ V/ k0 b4 Z( {0 w6 b欲洁何曾洁,云空未必空。- M. ?! E# L# i9 ?( `- [' h+ Y
可怜金玉质,终陷淖泥中。
4 j0 N. X1 o  H/ v: ~& o2 G迎春
2 W3 c  e/ U" ?6 z! o* H子系中山狼,得志便猖狂。9 b" }8 l/ e. J8 U3 B# V* {$ |
金闺花柳质,一载赴黄粱。$ ?2 k: c0 V8 F

) z  S8 y- V# Q- S" U$ G王熙凤
: A8 q3 H2 n2 B0 L+ j凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才。/ B+ L) e* h) Q6 N
一从二令三人木,哭向金陵事更哀。  {3 R! c3 J. Z5 @9 x0 M3 d
巧姐
1 M9 C: |: o- t' ]: |2 Z势败休云贵,家亡莫论亲。
. @) z, Y1 |9 s  _偶因济刘氏,巧得遇恩人。
. `* N: e# {0 A晴雯. L  ]$ g. t' h6 B* L- ^2 p
霁月难逢,彩云易散。& ]3 L! p0 u9 u6 F+ ^
心比天高,身为下贱。
# U- ^: u" j2 b8 u$ `风流灵巧招人怨。9 T% ^' I+ M% O$ M4 ?1 L
寿夭多因毁谤生,多情公子空牵念。
& y9 A0 h$ A7 n$ E; ^, E' M5 B李纨
( d0 z0 @" e& a桃李春风结子完,到头谁似一盆兰。& a& o; k8 K0 }; m3 X. R+ j4 ~
如冰水好空相妒,枉与他人作笑谈。  {0 }7 t* e+ o8 M% T" ^0 i

8 I% S" Q! C* U8 H0 H2 G+ s. I0 s香菱" _* w3 |; C; P" M( {/ s" V) C
根并荷花一茎香,平生遭际实堪伤。
1 Z1 y3 z! A2 A& K4 ^# J# m自从两地生孤木,致使香魂返故乡。7 C& y( L! T0 k/ k4 J  O
可卿5 o3 q4 O. Q) t! K
情天情海幻情身,情既相逢必主淫。* x  d& Y% W8 D6 W8 e2 q8 x+ B. h8 T
漫言不肖皆荣出,造衅开端实在宁。
9 c& D: G, @; T& _0 ?, U3 e, r  l袭人1 L. ~4 y4 u" ~0 p, ~- U
枉自温柔和顺,空云似桂如兰。
0 L! w! ]) y; i( {堪羡优伶有福,谁知公子无缘。" @) Q% i* V. ^; ~2 ]

( f; b# T5 i0 E$ c1 H8 l《五美吟》% E3 i7 R; A( ~
西施
" {# @3 {7 u( t0 D( b4 w2 i一代倾城逐浪花,吴宫空自忆儿家。
' j# n" d  M! T( g# B1 B效颦莫笑东村女,头白溪边尚浣纱。3 z2 k( ^6 s  s& O/ M1 ^& W9 b
虞姬4 |! j/ \' r. K2 A7 M- ^
肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。
1 i" u7 J3 Q7 u3 G黥彭甘受他年醢,饮剑何如楚帐中。) s# F8 X8 }% V2 x2 l$ u
2 v2 @6 B3 ?9 `$ B) L3 ]& C
明妃( \4 C* j0 K9 R
绝艳惊人出汉宫,红颜命薄古今同。
; X8 i7 k+ Y, {$ |- P9 H9 B君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?, c; X2 s" D9 w
绿珠
7 X0 @' n3 n; l( c  p瓦砾明珠一例抛,何曾石尉重娇娆。& v2 D9 R. O& M6 R! Z$ l: K6 n
都缘顽福前生造,更有同归慰寂寥。2 D. x( v4 e: M1 x; m9 }
红拂
  |8 e: r1 u' f) j  `) n长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。; e% ]' Z' X, c
尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫。
  _4 j  `0 L/ ~# d3 W$ v/ P: K) i: f/ s& a. |( p, g7 D6 z" H
; N; {3 o5 M9 ?3 h& u6 c

# H) Y  K1 ]5 {4 v) t4 S3 U+ Q  B( C2 l  r
8 l. s# }& T9 h7 Y* H

/ g. n% n5 [& h* ~$ G6 w
- w( Y5 ?- e5 v4 h: _$ M% y4 O/ m
$ N2 T+ h% C# B" J8 f; K4 N1 `3 |9 w$ A/ \6 r
) Z. T( Y# l5 z

' w" b/ T# ]( n- c3 e8 T7 s1 J; g9 F9 \( o

  C; H/ d: M4 o- O) n
: N/ `( W. K3 N2 r1 `/ G7 ^  r1 M, j; m0 p( h) b

( }/ O9 ~. l) b: y! {# g
9 w* S( @5 m; `; ?7 ^
" U- j1 C( d4 T8 t' o( N( ~: X6 x8 M4 B  A1 t% c. O- {  m4 n

' c  L9 {! E2 j+ N
# f: i8 x1 O& N1 O  R+ P
+ ?6 g$ y* ~) n- J2 ?+ z& m9 }0 ]4 A7 y$ {

  |. E0 B$ M; c: r% i: I) X3 O8 @8 ?- Q# f
" K1 F; b# P) M+ l

, a  j  Q' C. L6 H7 V+ M+ A" r' I; L+ m; @& ^

! U8 I( J- p/ a3 w, ^' N( K
4 ^; b) {  C6 J
! }7 l) q# X* k- ^8 t( P8 Q
% [# w/ G! J5 C7 U7 V  P& r; \. n, K9 {9 C2 ^0 H/ d
2 r. c  Q& {9 M# o( B, U

, o. ]5 D4 d$ h% g+ F7 q4 _) m* ~; v$ C- n- Q

4 n& {: ?. V7 a: E2 {4 P! ]
7 k: e. j4 U" `8 G* T3 W' v, _0 G* C: a. r
* H# F# `& ^; z3 H. w) C7 @


转载请保留当前帖子的链接:http://www.beimeilife.com/thread-23327-1-1.html 谢谢!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表